Co se rodí mimo akademickou produkci? Co roste na okraji všech Gaussových křivek, na okrajích klobouků? Co si nehledá prostor ve výkladních skříních, šalebně osvícených do noci ducha?
Neptáme se, abychom získali nějaké poznatky, ptáme se, abychom porozuměli. Proč? Proto, aby… NAUTILUS.
Malonákladové nakladatelství se zaměřuje na filosofickou esejistiku, dílo a osudy pozapomenutých inspirativních osobností.