Štogr, Josef: PERIFERIE STŘEDU. VÝBĚR Z ČLÁNKŮ REVUE TRIVIUM 2008-2018

Vydala Knihovna kardinála Berana, Hlinná 2018, 1. vydání.
Výběr článků Josef Štogr, doslov Jan Frei, redakce a jmenný rejstřík Jarmila Štogrová, grafická úprava knižního bloku Jan Majcher, obálka Josef Štogr.
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210x140 mm, 605 s., 300 Kč
ISBN 978-80-906711-5-7

Revue Trivium začal Josef Štogr vydávat na internetu (www.revuetrivium.cz) v roce 2008, když začal promýšlet soustavně otázky křesťanství, církve a teologie. Do té doby se ve svém dalším časopise Možnost (www.moznost.info) věnoval spíše řeči a kultuře obecně. K ohlédnutí ho vedla kritická reflexe desetiletí, které podle jeho soudu zásadně změnilo paradigma duchovního života Evropy. Výběr článků není řazen chronologicky, jsou sestaveny do čtyř tematických celků. Zásadním motivem jsou úvahy o pontifikátu Benedikta XVI. a současného papeže Františka. Následují recenze na katolickou publicistiku a výběr filosofických a teologických knih, třetí část ohledává povahu kultury (Církev, Právo, Ekonomika, Filosofie, Čas). Poslední část se soustřeďuje na aktuální témata, diskuse, formulování vlastních postojů (Co se dělo a děje, Disent, Mezi Semínem a Putnou, Moje situace). Východiska a výběr článků charakterizuje autor v závěru knihy: "Tam, kde je otisk aktuality, tam cítím, že nejde jen o to, co jsem postřehl v obecném obrazu světa, v tom, jak je ustrojený, ale jde především o aktualitu vhledu, o svědectví o tom, co je tak, že to bylo. Jsem ten, který pojmenovává a ukazuje, ale jsem také svědek – svědek tam, kde velká většina ignoruje, nevidí, nesvědčí." Jan Frei v doslovu shrnuje: "Jde o střed mezi názorovými skupinami, ale také, a snad především, o střed mezi jednostrannými vizemi života a světa. Trivium nestojí od všech extrémů stejně daleko a jeho střed neznamená kompromis. Spíše střed jako místo, ze kterého se může autor sám za sebe tázat po smyslu viděného."


Autoři:
Štogr, Josef
Frei, Jan
Majcher, Jan
Štogrová (-Doležalová), Jarmila

Recenze, ukázky:
Obsah knihy
Revue Trivium 2018/2
Revue Trivium 2018/3
Možnost 136: Periferie středu (jd)
Možnost 150: Periferie středu


Snímek obrazovky 2022-10-08 v 15.35.08