Štogr Josef: POZNATEK A VHLED
Nautilus, Hlinná 2023, 1. vydání
4. svazek edice Graffiti
Grafická úprava a obálka Josef Štogr
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210 x 130 mm, 110 s., cena 120 Kč
ISBN 978-80-908847-4-8

Kniha Poznatek a vhled se zabývá povahou poznání a poznávání, ale přitom se vyhýbá všem filosofickým teoriím, gnoseologiím, hermeneutikám, noetikám a kdo ví ještě jakým schématům. Jak poznáváme? O tom je nejlepší svědčit a hledat svědectví o poznání a poznávání také u slov, která používáme.
Je to důležité? Minimálně ve věci vlastního růstu a v nemalé míře též při úvahách o možnostech a slepých uličkách jakéhokoli pokusu o systematické vzdělávání.
Kniha rozsahem nevelká může zaujmout široké spektrum těch, kdo nejsou nijak filosoficky erudovaní, ale jsou schopni soustavně přemýšlet o tom, co nám zpravidla „neleze do hlavy“, nebo naopak o tom, co nám tam leze zcela nečekaně, někdy až proti naší vůli.

OBSAH
PŘEDMLUVA
ČÁST I.
Chvála zvídavosti
Na základní škole
Poznatek a jeho možnost
Zase ovoce a zelenina
Poznatky a fakta
Skutečnost
Fungování
ČÁST II.
Hle: vhled
Poznámky, poznatek a vhled
Petr Rezek – poznatky a nekomunikativita vhledu
Vhled a povaha světa
ČÁST III.
Vhled do pohádkového světa
Vhled a čas
Vhled a obraz
Mimoracionalita vhledu
Poznatek, vhled a "umělá inteligence"
Zpředmětnění slov
Poznávání světa – moje disentní stanovisko
Příjemná udržitelnost a vhled
ZÁVĚR

Autoři:
Štogr, Josef