Štogr, Josef: SLOVNÍK SAMOZŘEJMÝCH SLOV

Vydalo nakladatelství Cherm 2011, 1. vydání.
Redakce Jarmila Štogrová, grafická úprava Jan Majcher, ilustrace Jana Majcherová.
Tisk Printia, brožované, 219 x 130 mm, 195 s., cena 150 Kč
ISBN 978-80-86370-47-7

Úvahy o řeči a jazyce tvoří v knihách a statích esejisty, spisovatele, organizátora kulturních iniciativ a vydavatele řady periodik (mj. autorského internetového časopisu Možnost) Josefa Štogra (1957) trvalý motiv. „Kdysi, v diskusích relativně omezeného a uzavřeného okruhu, ruhé kultury‘, jsem si uvědomil, že se musíme učit řeči upadlého světa, ale nesmíme ztratit ambici používat tuto řeč tak, aby nově pojmenovávala, ukazovala souvislosti, odkrývalavztahy. Učíme se upadlé řeči zpola zakrývající svět, ale máme ambici ji ve svých vlastních vyjádřeních očistit a prohloubit tak, aby vysloveno bylo to podstatné, převrátit ji, donutit k tomu, aby svět odkrývala,“ píše například v knize Proměnlivé a stálé (Cherm 2004).
V publicistice 20. století vznikl sebeočistný žánr slovníkově uspořádaných „kritik slov“, který v českém prostředí reprezentuje mj. Kritika slov Karla Čapka (1920) či Žurnalistický slovník Karla Poláčka (1934); v nedávné době Slovníky floskulí Vladimíra Justa. Připravovaný Slovník samozřejmých slov Josefa Štogra se od nich odlišuje zejména tím, že neusiluje především o kritiku fráze a jazyka, který myslí za své autory, nebo dokonce o zavržení určitých obratů. Kritické rozlišování a skepse vůči jazyku je spíše předpokladem Štogrových úvah, jejich smyslem je však krajně obtížné dorozumění. Při očistě slov autor jejich odhaluje manipulativní potenciál, ale rovněž hledá jejich jádro a životní souvislosti.
„Samozřejmá“ slova primárně nehodnotí, spíše zhodnocuje (např. bolest, intimita nebo marnost) nebo ukazuje na dvojice slov zaměňovaných, avšak hodnotově nezaměnitelných (formace a manipulace, dar a směna, slušnost a korektnost aj.). V tomto slovníku je proto podstatný i vzájemný vztah jednotlivých hesel.
Daniela Iwashita, redaktorka

Autoři:
Štogr, Josef
Iwashita, Daniela


Recenze, ukázky:
Revue Trivium 2011/4
Možnost 112 - příloha: Slovník samozřejmých slov, avízo
Možnost 113: Ozvěny Slovníku
Možnost 150: Slovník samozřejmých slov