Hertl, Jan: HISTORIE, TO JEST VYHNANSTVÍ Z RÁJE
(Výbor z textů 1932-1942)

Nautilus, Hlinná 2022, 2. doplněné a opravené vydání, v nakladatelství Nautilus vydání první.
Štogrová, Jarmila a Štogr, Josef (eds.). Jmenný rejstřík sestavila a bibliografii zredigovala Jarmila Štogrová.
Obálku s použitím znaku Břetislava Štorma, grafickou úpravu a sazbu písmem Jannon Františka Štorma provedl Dominik Straňák.
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210 x 142 mm, 267 s., cena 250 Kč
ISBN 978-80-907804-5-3


Autoři:
Hertl, Jan
Štogrová (-Doležalová), Jarmila
Štogr, Josef


Recenze, ukázky:
Obsah knihy
Olga Szymanská: Historie, to jest...

Snímek obrazovky 2022-11-12 v 20.11.42