Štogr, Josef: VIDĚNÉ, ZOBRAZENÉ A OBRAZY

Vydala Knihovna kardinála Berana, Hlinná 2019, 1. vydání, opravený dotisk 2021.
Redakce Jarmila Štogrová, doslov Jan Frei, výtvarný doprovod Jan Majcher. Grafická úprava a obálka s použitím obrazu Jana Majchera Josef Štogr.
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210x130 mm, 169 s., barevná příloha, cena 170 Kč
ISBN 978-80-906711-6-4

Autor se zamýšlí nad texty
Rolanda Barthese: Světlá komora, Viléma Flussera: Moc obrazů a Za filosofií fotografie a Ericha Gombricha: Příběh umění. Zabývá se mnohotvárností, teorií znaku, znějící řečí, zobrazováním a techné, zároveň se ve filosofické reflexi táže po správném jednání obráceném do budoucnosti. Hlavním tématem je pro něho otázka po skutečném Obrazu, co znamená vidění a porozumění.
Z části tvoří knihu literární, kritické a poznámkové texty a záznamy vlastních přednášek
, uveřejněné v autorově časopisu Možnost, do roku 1990 v samizdatu, poté v omezeně šířeném rukopisu.


Autoři:
Štogr, Josef
Frei, Jan
Majcher, Jan


Recenze, ukázky:
Možnost 137: Avízo na knihu Viděné, zobrazené a Obrazy
Možnost 139: Úvod ke knize Viděné, zobrazené a Obrazy
Možnost 150: Viděné, zobrazené a Obrazy
Revue Trivium 2019/2
Revue Trivium 2019/2


Snímek obrazovky 2022-10-08 v 15.34.32