Radkovičová, Jitka: SIONISTICKÝ SKAUTING A ŽIDOVSKÁ MLÁDEŽNICKÁ HNUTÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH

V nakladatelství Nautilus, Hlinná 2021, vydal Junák – český skaut, 8. klub kmene dospělých Most, 1. vydání.
Grafická úprava a sazba Marek Bárta. Vytiskla tiskárna Carter Reproplus s.r.o., brožované, 210 x 147 mm,
čb fotografie, 32 s., cena 50 Kč
ISBN 978-80-907804-2-2

Rozebráno, připravuje se 2. rozšířené vydání.

Židovské skautské oddíly a skupiny sionistické mládeže působily v meziválečném Československu na území celého státu. Zlom pro tuto mládež v Sudetech přišel poté, co britský ministerský předseda Chamberlain ohlásil „mír pro naši dobu“ a pohraniční oblasti naší země byly postoupeny Německu. Následoval hromadný útěk Židů do vnitrozemí, který signalizoval, že slovům o míru rozhodně věřit nelze.
Text publikace sestává ze dvou částí, z nichž první byla připravována jako příspěvek do sborníku k 90. výročí založení skautingu v oblasti Přemysla Oráče a popisuje vznik a činnost sionistických mládežnických hnutí v jednotlivých městech této části Sudet. Část druhá dokumentuje cestu, kterou musela urazit česká sionisticky orientovaná mládež za svým cílem – vybudováním nové vlastní pro židovskou populaci.

Jitka Radkovičová se dlouhodobě zabývá historií československého skautingu, mezi její hlavní témata patří fungování hnutí v období působení nedemokratických režimů u nás. V současnosti se věnuje především bádání o předválečném židovském skautingu v Československu.


Autoři:
Radkovičová, Jitka


Recenze, ukázky:
O židovském skautingu s Jitkou Radkovičovou

Petr Balajka: O sionistickém skautingu v severních Čechách, Obecní noviny Židovské obce v Praze, roč. 19, č. 12, září 2022


Snímek obrazovky 2022-10-08 v 15.32.28