PŘIJDE DEN, ANO UŽ JE TADY
Korespondence Bohdana Chudoby z posledních let jeho života (1977–1981)
zvláště s Františkem Pinďákem, Jaroslavem Vrzalou, také však s Tomášem Špidlíkem


Nakladatelství Jarmila Štogrová – NAUTILUS, Hlinná 2023 4. svazek edice Osobnosti, vydání první.
K vydání připravil a poznámkovým aparátem opatřil Martin Nikolovský.
Zredigovali Jan Šulc a Jarmila Štogrová, která také sestavila jmenný rejstřík.
Úvodem a doslovem opatřil Josef Štogr.
Modlitbu za Bohdana Chudobu z angličtiny přeložil Ladislav Šenkyřík.
Grafická úprava a obálka Josef Štogr s použitím písma Jannon Františka Štorma,
www. stormtype.com. Tisk a knihařské zpracování powerprint.cz, brožované, 210 x 142 mm, 242 s., cena 300 Kč.
ISBN 978-80-908847-3-1


Dát zaznít hlasu těch, kdo byli umlčováni, odsuzováni k mlčení
Korespondence s nejbližšími přáteli, Františkem Pinďákem a Jaroslavem Vrzalou, také však s Tomášem Špidlíkem, který jako jeden z mála prolamoval mlčení o svérázném mysliteli a filosofovi dějin Bohdanu Chudobovi. Uveřejněné dopisy, redakčně doplněné stovkami poznámek pod čarou, přinášejí objevný pohled na realitu české emigrace a mnohdy až radikálně boří její mainstreamový obraz. Zejména co se týká redaktora římských Studií Karla Skalického, profesora Rio Preisnera i dalších.
Zároveň, zejména v korespondenci s Tomášem Špidlíkem, nalezneme skvělé pasáže přibližující Chudobův pohled na dějiny a základy křesťanského myšlení – na jednu stranu zaměřené na „řeč rybářů“ Nového zákona a na druhou stranu překvapivě moderní.

Autoři:
Chudoba, Bohdan
Pinďák, František
Vrzala, Jaroslav
Špidlík, Tomáš
Štogr, Josef
Nikolovský, Martin
Šulc, Jan
Štogrová (-Doležalová), Jarmila

Štogr, Josef a Štogrová-Doležalová, Jarmila: Dát zaznít tomu, co bylo umlčováno. Babylon, roč. 32, 2023, č. 3, s. IV-V (Literární a výtvarná příloha)

Snímek obrazovky 2023-09-10 v 16.16.08