RADKOVIČOVÁ, JITKA: MODROBÍLÝ SKAUTING V PLZNI

Nakladatelství Jarmila Štogrová – NAUTILUS, Hlinná 2023, vydání první
Grafická úprava Jan Majcher
Fotografie menory u Staré synagogy v Plzni použitá na obálce a fotografie obrazové přílohy
Miroslav Eisenhammer
Jazyková redakce Jan Kovanda (česká) a Jiří Pokorný (hebrejská)
Tisk a knižní zpracování Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., brožované, 168 s., archivní fotografie, obrazová příloha, cena 250 Kč.
ISBN 978-80-908847-2-4

Kniha vyšla za finanční podpory Plzeňského kraje, Nadace 700 let města Plzně a Okresní rady Junáka – Plzeň město.
Snímek obrazovky 2023-10-04 v 20.36.55Snímek obrazovky 2023-10-04 v 20.39.26

Autoři:
Radkovičová, Jitka


Recenze, ukázky:
Ukázka - úvod

Hnutí Blau-Weiss aneb Modrobílí v Plzni: kapitoly z dějin židovského skautského hnutí, 2021
Snímek obrazovky 2023-10-04 v 20.28.29