Štogrová, Jarmila: NEZTRATIT SE V PROPASTNÉ TŮNI NAHRADITELNOSTI
(Život a dílo Jana Hertla)

Nautilus, Hlinná 2022, 2. doplněné a opravené vydání, v nakladatelství Nautilus vydání první.
Úvod Josef Štogr.
Jmenný rejstřík sestavila Jarmila Štogrová, bibliografii ve spolupráci s Mladou Filípkovou.
Obálku s použitím znaku Břetislava Štorma, grafickou úpravu a sazbu písmem Jannon Františka Štorma provedl Dominik Straňák.
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 210 x 142 mm, 267 s., cena 250 Kč
ISBN 978-80-907804-4-6


Autoři:

Štogrová (-Doležalová), Jarmila
Štogr, Josef
Hertl, Jan
Filípková, Mlada


Recenze, ukázky:
Kamila Míková: Osud historika na přelomu tří režimů


Snímek obrazovky 2022-11-12 v 20.08.39