Štogr, Josef: EXPERIMENT A PŘÍLEŽITOST

Vydala Knihovna kardinála Berana, Hlinná 2019, 1. vydání, dotisk 2022.
Úvod Václav Liška, redakce Jarmila Štogrová. Grafická úprava, obálka s použitím graffiti na Kampě Josef Štogr.
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o., brožované, 130 x 210 mm, 116 stran, cena 100 Kč
ISBN 978-80-906711-7-1

Obsah:
Řízení a vedení
Vertikála, horizontála a temnota
Znak jako reprezentant individuálního
Deklarace ve veřejném prostoru
Experiment jako projev vztahu k budoucímu
Kubismus (Symbol, imaginace a schéma)
Masaryk a Československo
Koruna jako symbol a skutečnost symbolu koruny

Sborník přednášek pronesených na kolokviích katedry společenských věd ČVUT v Praze, v Senátu PS ČR a dalších příležitostech. Tématem sjednocujícím rozdílně zaměřené texty je otevřenost budoucího, jen tak se může sejít teorie řízení s problematikou prozřetelnosti a Tomášem G. Masarykem, problematika kubismu (symbol, imaginace a schéma), téma experimentu a deklarace atd.


Autoři:
Štogr, Josef
Liška, Václav

Recenze, ukázky:
Možnost 140: Avízo na knihu (1)
Možnost 150: Experiment a Příležitost


Snímek obrazovky 2022-10-08 v 15.34.06